Radyant Isıtma Tarihi

Infrared Isıtma:

Infrared ısıtıcılar güneşin dünyamızı ısıttığı şekilde ısıtma yaparlar. Güneşin yüzeyinden yayılan ışınların uzayı kat ederek dünyamızın yüzeyine çarptığı gibi, infrared ısıtıcıların yüzeyinden yayılan ışınlar da etrafındaki cisimlere çarparak yüzeylerinde ısınma etkisi yaratırlar. Yayılan ışınların dalga boyu kırmızı ışığa yakın olduğundan ötürü de kızılötesi (infra-red) olarak adlandırılır.

Dalga Boyları:

Infrared ışınlar dalga boyuna göre kendi içlerinde kategorize edilir. Üç ana kısım halinde incelenirler. Kısa Dalga (short wave), Orta Dalga (medium wave), Uzun Dalga (long wave). Uzun Dalga’dan Kısa Dalgaya doğru gidildikçe metrekare başına düşen ışın yoğunluğu artar. Kısa dalga ışınım yayabilmek için 2250°C yüzey sıcaklığı gerekir, buna karşın orta dalga için

1400°C, uzun dalga için ise 500°C yeterlidir.

Kısa Dalga’nın Verimi:

Kısa dalga ve diğer infrared dalga boyları arasındaki en büyük fark ışınların havayı kat edebilme kabiliyetidir. Zira, tüm infrared dalga boyları için hava içerisinde yol alırken bir kayıp söz konusudur. Fakat bu kayıp kısa dalgada çok daha azdır. Laboratuvar çalışmaları göstermiştir ki Kısa Dalga yayan bir ısıtıcıdan çıkan ışınların %85’i karşı yüzeye ulaşabilirken, Orta Dalga ısıtıcılarda %60’ı uzun dalga ısıtıcılar da ise ancak %40’ı karşıya varabilmektedir. Dolayısıyla infrared verimlilik açısından Kısa Dalga ürünler en yakın rakiplerine göre % 40 daha verimlidir.

Halojen Ampül Nedir?

Kısa dalga ışınım yayan bir ısıtıcı yapmak için 2250°C flama sıcaklığı gerekir. Piyasada sıkça rastlanan rezistans ve quartz tüp kombinasyonu ile bu sıcaklıklara ulaşmak mümkün değildir. Rezistans ve quartz kombinasyonu flama sıcaklığı 1400°C seviyesinde olan ve orta dalga ışınım yayan ürünler için uygundur. Kısa dalga için ise halojen dolgu gazı içeren ampül teknolojisi kullanmak gerekir.

Halojen Üretim Teknolojisi:

Halojen ampüllerin imalatı orta dalga ışınım yayan ısıtıcılara göre daha çok yatırım gerektiren, daha zor ve pahalı bir imalattır. %100 otomasyonlu, el değmenden ve yüksek hassasiyette üretim yapılması gerekir. Bu tesislerde, cam işleme, gaz dolumu, flama imalatı, yüzey kaplama imalatı, montaj ve kaynak işleri robotik olarak yapılır.

Kısa Dalga Isıtıcıların Avantajları:

Kısa dalga ürünlerin ışınım iletme kabiliyeti daha yüksek olduğundan özelikle dış ortam ısıtması veya spot ısıtma ihtiyacı olan yerlerde daha verimli ve etkili olurlar. Bu sayede daha küçük kapasiteli ısıtıcı ile, yani daha az enerji harcayarak, daha etkili ısıtma yapmak mümkündür. Bunun yanında avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: